I samarbeid med Oslo Maritime Filmklubb

Godt oppmøte på filmkveld

Et 20-talls NVSKere kom å så på s/s Martha sammen med Oslo Maritime Filmklubb og bl.a medlemmer av Kystlaget Viken. Vi hadde noen fornøyelige timer inkludert kaffe og svele laget av Katja Cecilie Ræder Aarflot.

sveler.jpg

8-februar_filmkveld.jpg

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA