Dampskibsposten

Dampskibsposten er medlemsbladet til Norsk Veteranskibsklub og 15 andre foreninger og institusjoner som driver med fartøyvern. Det utkommer tre ganger i året og har et opplag på ca. 2700.

dampskipspost.jpg

Bladet skal være av og for foreningenes medlemmer og andre med interesse for fagfeltet. Det skal være bindeledd mellom dem og med miljøer og instanser som arbeider med fartøyvern og kystkultur. Om du ikke er tilsluttet noen av de samarbeidende foreninger, kan du abonnere på bladet. Det koster 150 kroner året og bestilles gjennom Norsk Veteranskibsklub.

Målet vårt er at bladet skal inspirere og informere. Inspirere alle som mener det er viktig å ta vare på et utvalg av våre gamle fartøyer, og informere om hvordan. Hoveddelen av stoffet vil derfor være om ulike sider av bevaringsarbeidet.

For å få til dette, er vi som lager bladet avhengige av hjelp fra leserne. Send oss ideer og kommentarer, ros og ris, artikkelstoff og bilder. Alt mottas med takk, men gi oss fullmakt til å bearbeide innsendt materiale. I den grad det er mulig, gjør vi det i samråd med forfatteren. Alle innlegg står for forfatterens regning. Meningene deles ikke nødvendigvis av foreningene som står bak bladet.

Redaktør

Georg Jensen, Olav Trygvasonsgate 43, 2319 Hamar. Tlf. 415 84 597  –   geojense@online.no

 

Kontaktmenn

Sørvestlandet            Christian Fr. Wyller,  Solbakken, Åslandsvegen 17, 4146 Skiftun. Tlf. 992 84 955  –  post@wyller.no

Bergensområdet       Harald Sætre, Bogane 20, 5260 Indre Arna.  Tlf: 907 59 186  –  harald@setre.net

Nord-Norge               Tor Skille, Gammelveien 34, 8030 Bodø. Tlf: 416 58 230  –  tor.skille@online.no

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA