toppbanner-ny
forside

Styrbjørn er i Gøteborg

26. april 2017. D/S "Styrbjørn" dro til Gotenius i Gøteborg med 12 flotte mannskaper ombord ledet av skipper Hans-Alexan...
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA