Julegrana er igjen tent i masten på DS «Styrbjørn».

13 desember 2018

Grøt og gløgg skal Torill æres for, med god hjelp av Britt.

4a-IMG_1572.JPG4b-IMG_1575.JPG4c-IMG_1577.JPG4d-IMG_1582.JPG4e-IMG_1580.JPG4f-IMG_1585.JPG

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA